Descripció: 

Reducció del preu de la T-usual per a persones en situació d'atur. L'objectiu és facilitar els desplaçaments en la cerca de feina a les persones que es troben actualment en situació de desocupació amb ingressos per sota del Salari Mínim Interprofessional (SMI) i en procés de cerca de feina.

Aquesta T-usual bonificada és d’una zona i es pot fer servir exclusivament a la zona on s’hagi validat per primera vegada.

És un títol personalitzat i només el pot utilitzar la persona titular de la targeta.

Requisits: 

Persones en situació d'atur que compleixin com a mínim una de les condicions següents:

  • Rebin un subsidi de desocupació (SEPE) inferior al salari mínim interprofessional (SMI), que l’any 2024 és de 1.134 euros bruts al mes.
  • Rebin un altre ajut inferior al SMI o no en rebin cap, però que s'hagin inscrit com a demandants d'ocupació un mínim de 12 mesos durant els últims dos anys i es trobin en un procés de cerca de feina tutoritzat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) que requereixi mobilitat freqüent.
  • Rebin un ajut dels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona inferior al SMI.
Per a més informació: