Ajudes destacades

Vincles BCN

Actualitzada 2020
És un servei de l’ Àrea de Drets Socials de l’ Ajuntament de Barcelona que vol reforçar les relacions socials de les persones grans que se senten soles i millorar el seu benestar a través de la tecnologia i del suport d’equips de dinamització social.

Títol de família nombrosa

Actualitzada - Octubre 2023
El títol de família nombrosa s’atorga a les famílies amb una o dues persones progenitores amb tres o més fills o filles, siguin o no comuns

Títol de família monoparental

Actualitzada - Octubre 2023
Títol que s’atorga a famílies formades per un/una o més fills/filles menors de 21 anys, o de 26 anys si estudien, que conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona.

Targeta de transport públic T-16 per als nens i nenes

Actualitzada - Maig 2023
Poden ser titulars d'aquesta targeta tots els nens i nenes de 4 anys fins al 31 de desembre de l'any que compleixin 16 anys i que resideixin a qualsevol dels municipis que conformen l'àmbit de sistema tarifari integrat.

Targeta Rosa metropolitana

Actualitzada - maig 2023
Prestació social que facilita tota una sèrie de descomptes i avantatges en un gran nombre d’establiments i entitats -tant de Barcelona com de l'àrea metropolitana-, en l’ús dels transports públics a la ciutat, i en molts serveis i productes d’interès.

Renda garantida de ciutadania (RGC)

Actualitzada - Maig 2023
Renda destinada a garantir que tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya es puguin fer càrrec de les despeses essencials per al manteniment propi o de les persones que integren la unitat familiar o de convivència.

Renda activa d’inserció

Actualitzada - Maig 2023
Ajut econòmic destinat a incrementar les oportunitats d’inserció en el mercat laboral a treballadors/es en atur amb necessitats econòmiques especials.

Ingrés Mínim Vital (IMV)

Actualitzada - Juliol 2023
L'Ingrés Mínim Vital és una prestació adreçada a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i no tenen recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques.

Ajuts de menjador escolar

Actualitzada - Maig 2023
Ajut individual orientat a cobrir el cost del servei de menjador de l'alumnat que pertany a famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona

Ajudes destacades

Vincles BCN

Actualitzada 2020
És un servei de l’ Àrea de Drets Socials de l’ Ajuntament de Barcelona que vol reforçar les relacions socials de les persones grans que se senten soles i millorar el seu benestar a través de la tecnologia i del suport d’equips de dinamització social.

Encara no s'ha creat cap contingut per a la portada.