Ajudes destacades

Ajuts de menjador escolar 2024-2025

Actualitzada - Maig 2024
Ajut individual orientat a cobrir el cost del servei de menjador de l'alumnat que pertany a famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona

Renda garantida de ciutadania (RGC)

Actualitzada - Març 2024
Renda destinada a garantir que tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya es puguin fer càrrec de les despeses essencials per al manteniment propi o de les persones que integren la unitat familiar o de convivència.

Ingrés Mínim Vital (IMV)

Actualitzada - Febrer 2024
L'Ingrés Mínim Vital és una prestació adreçada a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i no tenen recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques.

Renda activa d’inserció

Actualitzada - Febrer 2024
Ajut econòmic destinat a incrementar les oportunitats d’inserció en el mercat laboral a treballadors/es en atur amb necessitats econòmiques especials.

Targeta de transport públic T-16 per als nens i nenes

Actualitzada - Febrer 2024
Poden ser titulars d'aquesta targeta tots els nens i nenes de 4 anys fins al 31 de desembre de l'any que compleixin 16 anys i que resideixin a qualsevol dels municipis que conformen l'àmbit de sistema tarifari integrat.

Bo Social Elèctric

Actualitzada - Desembre 2023
El bo social elèctric és un descompte que apliquen les companyies comercialitzadores del mercat regulat a la factura de l’electricitat.

Bo social tèrmic

Actualitzada - Desembre 2023
El bo social tèrmic és un ajut econòmic a les persones vulnerables, perquè aquestes puguin fer front a les despeses d'energia per a usos tèrmic.

Programa Respir Plus

Actualitzada - Novembre 2023
Programa d’ajudes econòmiques enfocades a millorar la qualitat de vida de les persones grans en situació de dependència que requereixen d’un suport continuat per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària.

Títol de família nombrosa

Actualitzada - Octubre 2023
El títol de família nombrosa s’atorga a les famílies amb una o dues persones progenitores amb tres o més fills o filles, siguin o no comuns

Títol de família monoparental

Actualitzada - Octubre 2023
Títol que s’atorga a famílies formades per un/una o més fills/filles menors de 21 anys, o de 26 anys si estudien, que conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona.

Targeta Rosa metropolitana

Actualitzada - maig 2023
Prestació social que facilita tota una sèrie de descomptes i avantatges en un gran nombre d’establiments i entitats -tant de Barcelona com de l'àrea metropolitana-, en l’ús dels transports públics a la ciutat, i en molts serveis i productes d’interès.

Encara no s'ha creat cap contingut per a la portada.