Descripció: 

El Servei de Transport Especial facilita el desplaçament porta a porta en taxi o en autobús adaptat a persones amb dificultats greus de mobilitat. 

Aquest servei de transport públic especial s'ofereix als usuaris quan no hi ha disponible un servei de transport públic adaptat que cobreixi el trajecte que ha de fer la persona amb mobilitat reduïda severa.Els serveis poden ser de dos tipus:

Serveis fixos: serveis que es repeteixen en horaris, origen i destinació, i que es poden programar amb antelació.
Serveis esporàdics: serveis que no es repeteixen en horaris, origen i destinació, i que no es poden programar fàcilment amb antelació.

Aquest servei no es pot utilitzar com a transport amb finalitat sanitària ni escolar, ja que aquests trajectes ja estan coberts per altres serveis públics.

Requisits: 

- Empadronament: Les persones sol·licitants han d’estar empadronades a la ciutat de Barcelona.
- Documentació necessària

  • DNI/NIE/Passaport de la persona titular del servei. 
  • Certificat de reconeixement o la targeta acreditativa de la discapacitat de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) on consti que se supera el barem de mobilitat reduïda.
  • Tenir atorgat per l'ajuntament el dret a ser beneficiari d'aquest servei: les persones empadronades a Barcelona han de sol·licitar la targeta blanca a qualsevol de les oficines d'atenció al ciutadà (OAC).

(*) Informació important en relació a la targeta blanca: El mes de setembre de 2022, es va deixar d'emetre aquesta targeta, que era el suport físic del Servei de Transport Especial. Amb la seva desaparició, les persones usuàries del servei es podran identificar amb el seu DNI o número d'usuàri/a. Les persones que encara disposin de la Targeta Blanca no han de realitzar cap gestió addicional.