Descripció: 

La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i nenes dels 4 anys fins al 31 de desembre de l'any en que compleixen els 16 anys que els permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona tarifària on resideix el nen o la nena.

La targeta T-16 és una targeta T-mobilitat independent de la targeta general, que s’identifica explícitament amb la nomenclatura 'T-16' gravada en la targeta, i en la qual no es poden carregar altres títols que no siguin la T-16.

Des del 16 de gener de 2024, la T-16 només es pot utilitzar amb el nou format T-mobilitat.

Requisits: 
  • Edat: 4-16 anys (dels 4 anys fins el 31 de desembre de l’any de compliment dels 16 anys).
  • Empadronament: Sí. En algun dels 296 municipis del sistema tarifari integrat.  
  • Documentació necessària: DNI, NIE, passaport o llibre de família (targeta sanitària en cas de menors trans*).