El simulador d’ajudes està dissenyat perquè qualsevol persona pugui conèixer les ajudes socials a què té dret, independentment de quina sigui l’Administració que les gestiona.

Les meves ajudes funciona de manera anònima i, en base a la informació introduïda, indica quines ajudes es poden sol·licitar, així com una estimació de l’import, i enllaça amb els tràmits que cal seguir per demanar-les.

El web ha estat concebut com una eina d’apoderament de la ciutadania per reduir el problema del no accés a les prestacions públiques existents. A més de facilitar l’accés i augmentar la transparència al voltant de les prestacions públiques, també té com a objectiu desestigmatitzar la demanda, ja que qualsevol persona pot consultar la nova eina des de casa.

El simulador anirà incorporant noves ajudes, tant de l’Ajuntament de Barcelona com de la Generalitat i l’Estat.

Consulta el llistat actual d’ajudes disponibles.